logo
Týr
Barlyq
Statısıka
Oıynshylar
Oıynshy Komanda O Sh А U AIP
1 Spartak 28 70 24 94 5
2 Strizhi 20 32 31 63 2
3 Molniya 21 30 22 52 5
4 Molniya 28 28 21 49 14
5 Aqtobe 28 37 9 46 10
6 Ertis 28 13 30 43 11
7 Beibarys 28 23 19 42 12
8 Spartak 28 18 17 35 7
9 Beibarys 28 25 9 34 4
10 Aqtobe 28 25 8 33 14