logo
Týr
Barlyq
Statısıka
Oıynshylar
Oıynshy Komanda O Sh А U AIP
1 Astana 28 1 4 5 2
2 Gornyak 27 3 2 5 20
3 Astana 28 3 2 5 35
4 Gornyak 21 3 2 5 0
5 Gornyak 27 3 2 5 6
6 Alga 27 2 3 5 18
7 Molniya 21 4 1 5 14
8 Rakhimzhan 28 3 2 5 6
9 СКОСШИКОР 28 3 2 5 8
10 Rakhimzhan 17 3 1 4 16