logo
24 февраля
FK U-14 («A» toby)
СКОСШИКОР 6
Astana 3
-
24 февраля
FK U-14 («A» toby)
Yastreby 3
Rakhimzhan 6
-
24 февраля
FK U-14 («A» toby)
Turan 12
Beibarys 3
-
23 февраля
FK U-14 («A» toby)
Rakhimzhan 7
Beibarys 6
-
23 февраля
FK U-14 («A» toby)
Astana 5
PSO 1
-
23 февраля
FK U-14 («A» toby)
Yastreby 1
Turan 14
-
23 февраля
FK U-14 («A» toby)
Alga 8
Beibarys 3
-
23 февраля
FK U-14 («A» toby)
СКОСШИКОР 7
Rakhimzhan 4
-
Команда
Февраль / 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
FK U-13 («A» toby) 20.02.2022 12:30
Tornado
3
-
1
Ertis
FK U-13 («A» toby) 20.02.2022 10:00
Strizhi
2
-
6
Kaysar
FK U-13 («A» toby) 19.02.2022 12:30
Ertis
5
-
4
Kaysar
FK U-13 («A» toby) 19.02.2022 10:00
Nomad
9
-
1
Tornado
FK U-13 («A» toby) 18.02.2022 12:30
Tornado
6
-
1
Strizhi
FK U-13 («A» toby) 18.02.2022 10:00
Nomad
5
ОТ
4
Ertis
FK U-13 («A» toby) 17.02.2022 12:30
Ertis
7
-
2
Strizhi
FK U-13 («A» toby) 17.02.2022 10:00
Nomad
7
-
2
Kaysar
FK U-13 («A» toby) 16.02.2022 14:30
Kaysar
2
-
4
Tornado
FK U-13 («A» toby) 16.02.2022 12:00
Nomad
14
-
1
Strizhi