logo
24 февраля
FK U-14 («A» toby)
СКОСШИКОР 6
Astana 3
-
24 февраля
FK U-14 («A» toby)
Yastreby 3
Rakhimzhan 6
-
24 февраля
FK U-14 («A» toby)
Turan 12
Beibarys 3
-
23 февраля
FK U-14 («A» toby)
Rakhimzhan 7
Beibarys 6
-
23 февраля
FK U-14 («A» toby)
Astana 5
PSO 1
-
23 февраля
FK U-14 («A» toby)
Yastreby 1
Turan 14
-
23 февраля
FK U-14 («A» toby)
Alga 8
Beibarys 3
-
23 февраля
FK U-14 («A» toby)
СКОСШИКОР 7
Rakhimzhan 4
-
Команда
Февраль / 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
FK U-13 («A» toby) 24.12.2021 11:30
Tornado
1
-
5
Nomad
FK U-13 («A» toby) 24.12.2021 09:00
Ertis
10
-
1
Strizhi
FK U-13 («A» toby) 23.12.2021 13:30
Tornado
3
-
7
Kaysar
FK U-13 («A» toby) 23.12.2021 11:00
Nomad
8
-
3
Ertis
FK U-13 («A» toby) 22.12.2021 13:30
Tornado
3
-
5
Ertis
FK U-13 («A» toby) 22.12.2021 11:00
Strizhi
1
-
11
Kaysar
FK U-13 («A» toby) 21.12.2021 13:30
Tornado
10
-
1
Strizhi
FK U-13 («A» toby) 21.12.2021 11:00
Nomad
5
-
2
Kaysar
FK U-13 («A» toby) 20.12.2021 15:30
Kaysar
4
-
5
Ertis
FK U-13 («A» toby) 20.12.2021 13:00
Nomad
13
-
0
Strizhi